ให้คำปรึกษา ตรวจวัดหน้างานฟรี
Tel. 099 254 4242

บานเลื่อน YKK AP (YKK AP Sliding)

ขนาดช่องเปิด

  • บานเลื่อนแบ่ง 6 บาน 3 ราง : กว้างสุด 6000 มม. x สูงสุด 3000 มม.
  • บานเลื่อนแบ่ง 4 บาน 2 ราง : กว้างสุด 6000 มม. x สูงสุด 3000 มม.
  • บานเลื่อนแบ่ง 2 บาน 2 ราง : กว้างสุด 4000 มม. x สูงสุด 3000 มม.
  • การผลิตความสูง (ไม่เกิน 3500 มม.) หรือความกว้าง มากกว่านี้ ต้องผ่านการคำนวณตาม YKK AP standard เป็นกรณีๆไป

*สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง (ไม่เกิน size limitation ที่กำหนด)

ติดต่อเรา Tel. 099 254 4242

<<<< Back