ให้คำปรึกษา ตรวจวัดหน้างานฟรี
Tel. 099 254 4242

บานเลื่อน YKK AP (YKK AP Sliding)

Size limitation

  • บานเลื่อนแบ่ง 6 บาน 3 ราง : วงกบกว้างสุด 10 ม. x สูงสุด 3.5 ม.
  • บานเลื่อนแบ่ง 4 บาน 2 ราง : วงกบกว้างสุด 6.5 ม. x สูงสุด 3.5 ม.
  • บานเลื่อนแบ่ง 3 บาน 3 ราง : วงกบกว้างสุด 6.0 ม. x สูงสุด 3.5 ม.
  • บานเลื่อนแบ่ง 2 บาน 2 ราง : วงกบกว้างสุด 4.0 ม. x สูงสุด 3.5 ม.
  • การผลิตความสูง หรือความกว้าง มากกว่านี้ ต้องผ่านการคำนวณตาม YKK AP standard เป็นกรณีๆไป

*สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดหน้างานจริง (ไม่เกิน size limitation ที่กำหนด)

ติดต่อเรา Tel. 099 254 4242

<<<< Back